Sứ mạng và mục tiêu phát triển

Sứ mạng

Sứ mạng của Trường Trung cấp nghề Việt Nam - Canada là đem lại cho xã hội và cộng đồng các lợi ích với chất lượng tốt nhất từ các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và dịch vụ, góp phần đắc lực vào công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước, giữ gìn an ninh quốc phòng và phát triển Hệ thống Giáo dục đào tạo nghề ở Việt Nam.

Mục tiêu phát triển

Xây dựng trường Trung Cấp nghề Việt Nam - Canada thành trường trung cấp nghề đào tạo trình độ tay nghề cao, đa ngành, đa lĩnh vực, với một số lĩnh vực đạt trình độ tiên tiến trong khu vực và trên thế giới; một địa chỉ tin cậy, hấp dẫn đối với các nhà đầu tư phát triển công nghệ, giới doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Tin liên quan