Tuyển sinh Tin tức

Hiển thị:

Tuyển sinh năm 2011

Trường trung cấp nghề Việt Nam - Canada tuyển sinh năm 2011 theo đơn đặt hàng số 205/2010/ĐHDN-VP của Tổng cục dạy nghề (dạy nghề miễn phí cho lao động nông thôn, người nghèo, dân tộc thiểu số, người bị thu hồi đất t..