Đào tạo Tin tức

Hiển thị:

Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO 1. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp - Kiến thức: + Vận dụng được kiến thức về pháp luật, kinh tế - xã hội, tài chính - tiền tệ, kế toán, kiểm toán trong việc thực hiện nghiệp v..

Chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO 1. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp - Kiến thức. + Trang bị kiến thức về Doanh nghiệp, Quản trị doanh nghiệp, pháp luật, kinh tế - xã hội trong việc thực hiện  nghiệp vụ quản trị doanh nghiệp + Vậ..

Chuyên ngành Điện tử dân dụng

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO 1. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp -    Kiến thức: +  Có những kiến thức cơ bản về vật liệu linh kiện điện tử, kỹ thuật truyền dẫn vô tuyến, kỹ thuật khuếch đại, kỹ thuật mạch điện tử, và ..

Chuyên ngành Điện dân dụng

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO           1. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp - Kiến thức. Sau khóa học, người học có khả năng: +   Trình bày được tính chất, công dụng, k&yacut..

Chuyên ngành Điện tử công nghiệp

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO Đào tạo nhân lực kỹ thuật trực tiếp trong sản xuất, dịch vụ có năng lực hành nghề tương xứng với trình độ trung cấp nhằm trang bị cho người học nghề kiến thức chuyên môn v&agra..

Chuyên ngành Quản trị mạng máy tính

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO 1. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp: - Kiến thức: +   Tính kiên nhẫn, tỉ mỉ trong công việc khi thực hiện với thời gian dài và khó như: Lắp ráp, cài đặt, quản trị,..

Chuyên ngành Điện công nghiệp

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO Đào tạo nhân lực kỹ thuật trực tiếp trong sản xuất, dịch vụ có năng lực hành nghề tương xứng với trình độ trung cấp nhằm trang bị cho người học nghề kiến thức chuyên môn v&agra..