Tuyển dụng Tin tức

Hiển thị:

Tuyển giáo viên, nhân viên hành chính nhân sự

Trường Trung cấp nghề Việt Nam - Canada tuyển dụng nhân sự ở các vị trí sau: 1. Giáo viên Tiếng anh 2. Giáo viên Điện - Điện tử 3. Giáo viên Kế toán quản trị 4. Giáo viên C..