Chuyên ngành Quản trị mạng máy tính

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
1. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp:
- Kiến thức:

+   Tính kiên nhẫn, tỉ mỉ trong công việc khi thực hiện với thời gian dài và khó như: Lắp ráp, cài đặt, quản trị, sửa chữa, bảo dưỡng các thiết bị của hệ thống máy tính

+   Tính cẩn thận, chính xác trong các công việc cần có độ an toàn cao như:   Lắp ráp, cài đặt, tháo lắp các thiết bị cuả hệ thống mạng, chuẩn đoán và sửa chữa các sự cố hư hỏng của các thiết bị của hệ thống mạng và thiết bị ngoại vi của máy tính.

+   Tính cộng đồng khi làm việc trong một tổ/ nhóm kỹ thuật để hoàn thành công việc được giao.

+   Tính khách quan, trung thực khi kiểm tra chất lượng các thiết bị của hệ thống máy tính và hệ thống mạng.

- Kỹ năng:

Học xong chương trình đào tạo này người học có các năng lực sau :

+   Thiết kế hệ thống mạng LAN

+   Lắp ráp và cài đặt hệ thống mạng

+   Quản trị  hệ thống mạng

+   Bảo dưỡng, nâng cấp và sửa chữa hệ thống mạng

+   Đảm bảo an toàn hệ thống mạng

+   Khai thác và quản lý dịch vụ Internet

+   Thiết kế  web và lập trình mạng

+   Biết giao tiếp, thi công, quản lý và tổ chức hệ thống mạng.

+   Tự nâng cao năng lực chuyên môn và kèm cặp những người khác làm được một số việc nhất định trong phạm vi nghề nghiệp.

+   Biết các biện pháp an toàn nghề nghiệp.

2. Chính trị, đạo đức; Thể chất và quốc phòng:
- Chính trị, đạo đức:

+  Có nhận thức đúng về đường lối xây dựng và phát triển đất nước, hiến pháp và pháp luật, ý thức được trách nhiệm của bản thân về lao động, tác phong, luôn vươn lên và tự hoàn thiện.

+  Có trách nhiệm, thái độ ứng xử, giải quyết vấn đề nghiệp vụ hợp lý.

- Thể chất, quốc phòng:

+  Có sức khoẻ, lòng yêu nghề, có ý thức đầy đủ với cộng đồng và xã hội.

+  Có nhận thức đúng về đường lối xây dựng phát triển đất nước, chấp hành hiến pháp và pháp luật, ý thức được trách nhiệm của bản thân về lao động quốc phòng.

Tin liên quan